logo Gacek logo Jaskinia Wierzchowska
Strona GłównaOferta dla SzkółOferta dla FirmPliki do pobraniaO nasLinkiKontakt
11:5120 stycznia 2018

IMPREZY JASKINIOWE - Jaskinia Wierzchowska

  N O W OŚ Ć  ! ! !  P R E H I S T O R Y C Z N I    A R T Y Ś C I  

  w  J A S K I N I   W I E R Z C H O W S K I E J     ART 1 

Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej z przewodnikiem, spotkanie Człowiekiem Pierwotnym NEOLITOSEM, opowieści o życiu ludzi pierwotnych i pierwszych malowidłach naskalnych, warsztaty - malowanie na kamieniu, poczęstunek - drożdżówki i herbata .

 C E N A   36,00pln/os    dla grupy od 40 osób

Świadczenia zawarte w cenie:
- zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej, spotkanie z Człowiekiem Pierwotnym NEOLITOSEM, prowadzenie zajęć (malujemy na kamieniu naturalnymi barwnikami). Istnieje możliwość zamiany drożdżówek i herbaty na ognisko z pieczeniem kiełbasek lub w razie niepogody jaskiniowe grillowanie - wówczas cena 39,00 zł/os dla grupy 40 osób).

S P O T K A N I E   Z   P R E H I S T O R I Ą  

  w  J A S K I N I   W I E R Z C H O W S K I E J      PREHIS 1 

Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej z przewodnikiem, spotkanie z JASKINIOWCAMI. Interaktywny spektakl - dzieci biorą udział w przedstawieniu (gry i zabawy). Na zakończenie ognisko z pieczeniem kiełbaski (w razie niepogody jaskiniowe grillowanie).

C E N A   38,00pln/os   dla grupy od 40 osób

Świadczenia zawarte w cenie:
- zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej, ognisko z kiełbaskami, prowadzenie zajęć/spektakl

  O L I M P I A D A    J A S K I N I O W C Ó W       OLIMP1  

Impreza o charakterze edukacyjno sportowym mająca na celu integrację zespołu klasowego poprzez zabawy ruchowe i edukacyjne. Zwiedzanie jaskini z przewodnikiem, spotkanie z NEOLITOSEM w Sali Człowieka Pierwotnego. Wprowadzenie w świat jaskiniowców poprzez konkursy olimpijskie na świeżym powietrzu przed jaskinią (w razie brzydkiej pogody olimpiada będzie przeprowadzona w jaskini). Na zakończenie ognisko z pieczeniem kiełbasek (w razie deszczu jaskiniowe grillowanie).

C E N A   44,00pln/os    dla grupy od 40 osób

Świadczenia zawarte w cenie:
- prowadzenie zajęć, zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej, ognisko z kiełbaskami

  P O S Z U K I W A N I E   J A S K I N I O W Y C H   S K A R B Ó W     INT 1-10  

Poszukiwanie w jaskini ,,ukrytych skarbów” - zajęcia integracyjne w grupach, zdobywanie punktów oznaczonych na mapach, praca z kompasem, quizy i konkursy. Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej w towarzystwie Grotołaza, spotkanie z Człowiekiem Pierwotnym NEOLITOSEM - opowieści o życiu ludzi pierwotnych. Na zakończenie ognisko z pieczeniem kiełbasy [w razie niepogody jaskiniowe grillowanie].

C E N A   40,00pln/os  dla grupy od 40 osób

Świadczenia zawarte w cenie:
- prowadzenie zajęć, zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej, ognisko z kiełbaskami

S U R V I V A L O W A    P R Z Y G O D A       SURV1 

SURVIVAL - przeprowadzenie zajęć terenowych z animatorami na świeżym powietrzu. Przygoda o charakterze edukacyjno-turystycznym - zajęcia z mapą, kompasem, marsz na orientację oraz realizacja zadań odnajdywanych na trasie. Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej oraz spotkanie z Człowiekiem Pierwotnym NEOLITOSEM. Prehistoria człowieka i ognisko z pieczeniem kiełbasy (w razie niepogody jaskiniowe grillowanie).

C E N A   49,00pln/os    dla grupy od 40 osób

 Świadczenia zawarte w cenie:
 - prowadzenie zajęć, zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej, ognisko z kiełbaskami

   U C Z Y M Y   S I Ę   B A W I Ą C   

  GRY  I  ZABAWY  W  PLENERZE     INT 1 

Doskonała pomoc w realizacji ścieżek edukacyjnych:  regionalnej, ekologicznej i prozdrowotnej. Gry i zabawy integracyjne organizowane przez przewodnika-animatora na świeżym powietrzu (w razie niepogody zajęcia odbywają się w jaskini). Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej oraz spotkanie z Człowiekiem Pierwotnym NEOLITOSEM. Prehistoria człowieka i ognisko z pieczeniem kiełbasy (w razie niepogody jaskiniowe grillowanie).

C E N A   42,00pln/os    dla grupy od 40 osób

Świadczenia zawarte w cenie:
- prowadzenie zajęć, zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej, ognisko z kiełbaskami

  C O  W  T R A W I E   P I S Z C Z Y  ?  

  czyli  EDUKACJA  EKOLOGICZNA  DLA  PRZEDSZKOLAKÓW      INT 1-1  

Rozpoznawanie gatunków drzew, krzewów i ptaków, łąka kolorów. Zadania, konkursy, gry i zabawy integracyjne na świeżym powietrzu (w razie niepogody zajęcia odbywają się w jaskini). Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej oraz spotkanie z  Człowiekiem Pierwotnym NEOLITOSEM. Przerwa na własny posiłek (możliwość rozpalenia ogniska na życzenie Klienta w razie pogody, w innym wypadku zapewniamy tylko miejsce w jaskini na własny posiłek).

C E N A   30,00pln/os    dla grupy 40 osób

Świadczenia zawarte w cenie:
- prowadzenie zajęć, zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej

  P I K N I K   p o d   J A S K I N I Ą   W I E R Z C H O W S K Ą      OGN 1  

Ognisko z pieczeniem kiełbasy (w razie niepogody jaskiniowe grillowanie), możliwość zorganizowania we własnym zakresie gier i zabaw na świeżym powietrzu. Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej, spotkanie z Człowiekiem Pierwotnym NEOLITOSEM - opowieści o pradziejach człowieka - wykorzystanie jaskiń przez człowieka pierwotnego.

 C E N A   34,00pln/os    dla grupy 40 osób

Świadczenia zawarte w cenie:
- zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej, ognisko z kiełbaskami

  Z A G U B I E N I      ZAG 1  

Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej z fabułą opartą o zasady bezpieczeństwa przy zwiedzaniu podziemi. Spotkanie z Człowiekiem Pierwotnym NEOLITOSEM – opowieść o wykorzystaniu jaskiń przez ludzi pierwotnych oraz nieoczekiwane spotkanie z zagubionym przed laty człowiekiem (szuka on swojego towarzysza, który przed laty zagubił się w jaskini).  Na zakończenie ognisko z pieczeniem kiełbasek!

Jest to pierwsza taka lekcja dydaktyczna o bezpieczeństwie w jaskiniach w Polsce.

C E N A   48,00pln/os    dla grupy 40 osób

Świadczenia zawarte w cenie:
- zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej z fabułą, ognisko z kiełbaskami

  P O Ż E G N A N I E   L A T A  

  czyli  ŚWIĘTO  PIECZONEGO  ZIEMNIAKA      ZIEM 1  

Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej, spotkanie z Człowiekiem Pierwotnym NEOLITOSEM, który w barwny sposób przedstawi historię człowieka jaskiniowego. Później ognisko z pieczeniem kiełbasy i ziemniaków (w razie niepogody w jaskini grillowana kiełbaska). Impreza organizowana JESIENIĄ.

C E N A   37,00pln/os   dla grupy 40 osób
Świadczenia zawarte w cenie:
- zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej, ognisko z kiełbaskami i pieczonymi ziemniakami

  A N D R Z E J K I   -   J A S K I N I O W Y   B A L      AND 1  

 Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej w towarzystwie Grotołaza, spotkanie z Człowiekiem Pierwotnym NEOLITOSEM – opowieści o podziemnych skarbach i wykopaliskach. Spotkanie z Wróżką KALCYTIĄ - wróżby z zaczarowanej kuli, wosku i innych tajemniczych akcesoriów. Wspólne gry i zabawy z jaskiniowymi Aniołkami z podtekstem dydaktycznym, dostosowane do wieku uczestników.

Poczęstunek do wyboru:
- wariant A (drożdżówki, herbata)      
- wariant B (pieczona kiełbasa, chleb, herbata)

 C E N A   43,00pln/os    dla grupy 40 osób wariant A
C E N A   45,00pln/os    dla grupy 40 osób wariant B

Świadczenia zawarte w cenie:
- prowadzenie zajęć, zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej, poczęstunek

   M I K O Ł A J K I    J A S K I N I O W E      MIK 1  

Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej w towarzystwie Grotołaza, spotkanie z Człowiekiem Pierwotnym NELITOSEM. Prehistoria na wesoło. Gry i zabawy dostosowane do wieku uczestników [program realizowany jest z podkładem muzycznym], wręczenie prezentów przez Jaskiniowego Mikołaja.

Poczęstunek do wyboru:
- wariant A (drożdżówki, herbata)      
- wariant B (pieczona kiełbasa, chleb, herbata)

 C E N A   43,00pln/os    dla grupy 40 osób wariant A
C E N A   45,00pln/os    dla grupy 40 osób wariant B

Świadczenia zawarte w cenie:
- prowadzenie zajęć, zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej, poczęstunek, symboliczne upominki (słodycze w czasie imprezy)

  K A R N A W A Ł O W Y   B A L   J A S K I N I O W Y     KAR 1  

Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej w towarzystwie Grotołaza, spotkanie z Człowiekiem Pierwotnym NEOLITOSEM - opowieści o skarbach środowiska jaskiniowego i o życiu ludzi pierwotnych. Spotkanie z Wróżką KALCYTIĄ - wróżby noworoczne. Wspólne gry i zabawy dostosowane do wieku uczestników. Konkurs na najlepsze przebranie karnawałowe. Nagroda od organizatora imprezy za zdobycie I miejsca.

Poczęstunek do wyboru:
- wariant A (drożdżówki, herbata)      
- wariant B (pieczona kiełbasa, chleb, herbata)

C E N A   43,00pln/os    dla grupy 40 osób wariant A
C E N A   45,00pln/os    dla grupy 40 osób wariant B

Świadczenia zawarte w cenie
 - prowadzenie zajęć, symboliczny prezent dla zwycięzcy, zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej, poczęstunek

CENY ważne do 30.04.2018 r.


W SPRAWIE CEN - dla innej grupy uczniów. PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY

Powrót do poprzedniej strony

photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo
Wszelkie prawa zastrzeżone © BUT Gacek 2014